Visit Vilanova

Logos de Visit Vilanova

Aplicació de la imatge corporativa

Normativa per a la correcta aplicació de la identitat corporativa en els diferents àmbits i suports.

Logo Visit Vilanova | Negativo

Logo Visit Vilanova | PDF

Logos Master Horizontal

Logos Master Cuadrado

Scroll to Top

After
work

Vilanova i la Geltrú

18/11/2021
18:30 a 21:00h