Visit Vilanova

Setmana del Medi Ambient de Vilanova i la Geltrú

Del 4 al 6 de juny

Vilanova i la Geltrú celebrarà la Setmana del Medi Ambient amb una vintena d’activitats que promouen el coneixement de la natura, la fauna i el territori proper, i que fomenten la mobilitat sostenible i l’educació ambiental.

ANELLADA I IDENTIFICACIÓ D ́OCELLS

L’anellada científica d’ocells és un mètode d’estudi basat en el marcatge dels ocells. Aquesta és una fórmula que utilitzen els ornitòlegs per saber sobre la seva biologia i que ens permetrà resoldre preguntes tan interessants com: quants anys viu un ocell, quina ruta migratòria fa, etc. Durant aquesta sessió podreu veure els ocells que viuen a Vilanova i conèixer com treballen les persones que estudien els ocells.

A càrrec de: JORDI BAUCELLS COLOMER (biòleg de BIODIVERSITAT.CAT)
Organitza: AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ – SERVEI DE MEDI
AMBIENT

 • Disponibilitat : 4 de juny de 2022
 • Preu : gratuït
 • Duració: de 9 a 12 h
 • Temps límit per a reservar: 3 de juny
 • Punt de trobada: Masia Cabanyes
 • Idiomes amb què es fa l ́activitat: català i castellà

OBSERVACIÓ D´OCELLS EN FAMILIA

Activitat d’observació d’aus adreçada a famílies amb ganes de conèixer la fauna de l’espai renaturalitzat de la desembocadura del Torrent de Sant Joan. Els assistents adquiriran coneixements teòrics sobre aquest fràgil ecosistema i identificaran “in situ” les espècies que s’hi trobin en el moment de la visita.

A càrrec de: EDULIS. Associació sense afany de lucre dedicada a l’educació  ambiental.

Experiència professional: EDULIS neix amb l’objectiu de fomentar el coneixement del medi ambient i la natura, fent especial èmfasi en promoure valors actitudinals de respecte envers el món que ens rodeja. Formada per un equip multidisciplinari que inclou biòlegs, biòlegs marins, ambientòlegs, pedagogs i fins i tot historiadors. El seu objectiu principal és fomentar el coneixement i el respecte envers la natura dins del marc d’una educació integral i participativa.

Organitza: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú – Servei de Medi Ambient 

 • Capacitat: 20 persones
 • Disponibilitat : 6 de juny de 2022
 • Preu : gratuÏt
 • Duració: de 10.30 a 12.30 h
 • Temps límit per a reservar: 5 de juny de 2022
 • Punt de trobada: Pont de la desembocadura del Torrent de Sant Joan.– Idiomes amb què es fa l´activitat: català i castellà.

PASSEJADA PEL TRAM VNG DEL CAMÍ RAMADER DE LA MARINA

Recorregut per tot el tram del Camí ramader de la Marina de Vilanova i la Geltrú i inauguració de la senyalització…

Organitza: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Garraf Coopera

Col·labora: Associació Camí ramader de Marina

 • Disponibilitat : 6 de juny de 2022
 • Preu : gratuÏt
 • Temps límit per a reservar: 5 de juny de 2022
 • Punt de trobada:
Portal del Roc – Camí de la Talaia: 8.45 h
Pl. dels Ocells: 9.45 h
Turó del Seu a l´Ortoll: 10.45 h
 
 • Idiomes amb què es fa l´activitat: català i castellà.

OBSERVACIÓ CIENTÍFICA D´AUS

Acció d’observació científica de la fauna que habita a l’espai naturalitzat de la desembocadura del Torrent de Sant Joan. Es treballarà la identificació de les espècies i la tècnica d’observació d’aus. Cal portar prismàtics. En cas que no se’n disposi, cal contactar amb l’organització.

A Càrrec de: VITTORIO PEDROCCHI. Doctor en Ciències Biològiques, especialitat en ornitologia (zoologia). Experiència professional: A banda de diversos articles científics en revistes internacionals de prestigi, una de les feines més destacades va ser la coordinació i edició de l’Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2001. Actualment, treballa pel seu compte com a professional lliure, realitzant estudis científics de flora i fauna, com per exemple el seguiment científic del Corriol Camanegre (Charadrius alexandrinus) a Vilanova i la Geltrú.

Organitza: Servei de Medi Ambient. Ajuntament de Vilanova I la Geltrú.

 • Disponibilitat : 6 de juny de 2022
 • Preu : gratuÏt
 • Duració: de 8 a 10 h
 • Temps límit per a reservar: 5 de juny de 2022
 • Punt de trobada: Pont de la desembocadura del Torrent de Sant Joan.
 • Idiomes amb què es fa l´activitat: català i castellà.
Scroll to Top

After
work

Vilanova i la Geltrú

18/11/2021
18:30 a 21:00h