Visit Vilanova

Com funciona la campanya: 10 Vilabons de 10€

Vilabons a Vilanova i la Geltrú

Els beneficiaris han de ser ciutadans majors de 16 anys, i hauran de presentar el DNI en el moment de bescanviar el VILABONS per la compra.

• Els VILABONS de 10 euros us costaran 6 euros (n’estalvieu 4!).

• Els VILABONS es podran acumular fins a un import màxim de 100,00 € per persona.

• El nombre màxim de Vilabons a utilitzar per a cada tiquet de compra serà il·limitat.

• Una mateixa persona podrà bescanviar un o més VILABONS de consum en cada compra.

• Es podran acumular VILABONS de diferents persones, que presentin el DNI en el moment de bescanviar els VILABONS, per a formalitzar una mateixa compra.

• Els VILABONS no es poden canviar per diners en efectiu.

• Els VILABONS només es podran fer servir una vegada i quedaran invalidats en el moment en què es bescanviïn.

• Si l’import de la compra és inferior a l’import dels VILABONS, no es tornarà cap canvi.

• Es podran adquirir des del 5 de desembre (10:00 am) 2022 fins al 5 de gener de 2023 (inclosos), fins a exhaurir existències.

• Els VILABONS només es podran utilitzar durant la durada de la campanya: 5 de desembre 2022 fins al 5 de gener de 2023, ambdós inclosos (o fins a exhaurir existències), en els establiments i empreses adherits a la campanya. A partir d’aquesta data deixaran de ser vàlids.

• Si el total del valor de la compra és superior a l’import del/s VILABONS de consum, el client haurà d’abonar la diferència per qualsevol mitjà de pagament admès per l’establiment.

• El valor dels VILABONS de consum servirà per cobrir el preu de la/les compra/es de béns i/o serveis que faci el seu titular, IVA inclòs.

Scroll to Top

After
work

Vilanova i la Geltrú

18/11/2021
18:30 a 21:00h