Visit Vilanova

Política de Privacitat

Els Clients i Usuaris es comprometen a navegar per la pàgina web i a utilitzar el contingut de bona fe.

En compliment del que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que l’emplenament de qualsevol formulari existent en Lloc web www.visitvilanova.cat o la remissió d’un correu electrònic a qualsevol de les nostres bústies implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat, així com l’autorització a l’EMPRESA perquè tracti les dades personals que ens faciliti, que seran incorporat al fitxer, titularitat de l’EMPRESA, inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les dades dels Clients seran utilitzats per a l’enviament a través d’email de les vendes que realitzi L’EMPRESA.

Per la mera visita a la Web, els Usuaris no faciliten cap informació personal ni queda obligat a facilitar-la.

L’EMPRESA es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada i a utilitzar-la únicament per als fins indicats.

L’EMPRESA presumeix que les dades han estat introduïts pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes.

Correspon als Clients l’actualització de les seves pròpies dades. En qualsevol moment, el Client tindrà el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals inclosos en els diferents formularis d’alta. Per a modificar o actualitzar les seves dades personals el Client haurà d’accedir a www.visitvilanova.cat, a l’apartat ‘El meu Compte’. Per a cancel·lar el teu compte escriu un correu des de l’e-mail del teu compte a hola@visitvilanova.cat amb l’assumpte ‘Cancel·lar compte’.

Per tant, el Client és responsable de la veracitat de les dades i L’EMPRESA no serà responsable de la seva inexactitud de les dades personals dels Clients. Conforme a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, L’EMPRESA ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels Clients i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció d’aquests. 

Scroll to Top

After
work

Vilanova i la Geltrú

18/11/2021
18:30 a 21:00h