Visit Vilanova

Plànol turístic

Organitza't

Descobreix llocs d’interès de Vilanova i la Geltrú amb el Plànol turístic

Viu l'experiència Vilanova!

Visit Vilanova, en estreta col.laboració amb Vilanova Turisme i l´Ajuntament de Vilanova I la Geltrú, neix amb vocació de promoure la comunicació online i offline de la ciutat amb una imatge fresca i dinàmica, difonent el nostre missatge comercial, posicionant adequadament la nostra ciutat, i maximitzant la nostra notorietat i imatge de marca.

Scroll to Top

After
work

Vilanova i la Geltrú

18/11/2021
18:30 a 21:00h